Menu

L’ajuntament publica el patrimoni dels regidors

La declaració de béns dels regidors és obligatòria segons la llei reguladora de les bases del règim local i la llei municipal i de règim local de Catalunya. L’Ajuntament del Prat va publicar la declaració de béns dels regidors i regidores al nou portal web «govern obert i transparència». Entre les dades hi figuren els béns immobles i mobles: dipòsits, vehicles i plans de pensió.

Dels regidors que tenen cartera, a excepció de Mayordomo, Martín Cuello i García Barrios, la resta tenen pisos de propietat, la majoria adquirits du-rant la bombolla immobiliària. I n’hi ha que dupliquen propietats: Lluís Tejedor i Rafael Duarte tenen segones residències, a Roses i a l’Ametlla de Mar, respectivament; Pilar Eslava i Lluís Mijoler tenen dos pisos de propietat al Prat i David Vicioso i Sergio Alegre, dos pàrquings. Juan Pedro Pérez i Alba Bou tenen les hipoteques més elevades, d’uns 300.000 euros. Diversos càrrecs electes d’ICV tenen plans de pensions privats, fet que entra en contradicció amb el posicionament del partit al respecte.

A la declaració de béns hi ha mancances i informacions dubtoses. No hi consta cap dada de les regidores Esther García i Cristina Simón. De Rafael Duarte no s’especifiquen els valors cadastrals d’un pis i d’una finca rural. A la declaració de la regidora Sandra Daza hi figura una hipoteca per un valor de 180.000 euros, mentre que als comptes corrents només hi consten tres euros.

L’alcalde Lluís Tejedor té dos pisos i una casa que sumen un valor cadastral total de 172.683 euros amb hipoteques per valor de 195.481 euros. També té una assegurança de vida de 38.667 euros. Els dipòsits més elevats són els 104.000 euros de Rafael Duarte. Dels immobles, destaquen els valors castrals de les propietats de Núria Sanahuja, d’ERC, i d’Imma Llopis, de CDC, d’uns 100.000 euros, sense que els hi consti cap hipoteca.

Tornar al principi

Seccions

Notícies

Sobre el projecte

Segueix-nos