Menu

Nous problemes per als pensionistes

Les pensions públiques estan perdent capacitat adquisitiva. I els nous pensionistes pateixen els efectes de les reformes i els acomiadaments i prejubilacions.

Tots els sectors de les classes populars estan patint els efectes de la crisi i les polítiques d’ajustament. Al col· lectiu de pensionistes, tot i quedar al marge del món laboral, també els han tocat la butxaca. L’actual govern del Partit Popular ha establert diverses reformes que disminueixen les quan· ties i desvinculen la revalorització de les pensions a l’IPC. Els darrers anys, per primera vegada, les pensions han perdut capacitat adquisitiva. De fet, ho faran durant molts de temps. “No és just que les pensions no poden perdre valor”, comenta el Luciano Domínguez de la Marea Pensionista del Prat. “Són un dret adquirit!” es queixa Jorge Monteagudo, president de l’as· sociació. Aquests jubilats adverteixen que les pensions no es poden pagar perquè els treballs són molt precaris i els sous estan baixant. Monteagudo sosté que “s’han de recaptar els diners a qui realment en té, i pagar les pensions d’aquella riquesa. Les retallades de les pensions estan servint per a finançar els rescats bancaris”.

Llegir més ...

L’esport local juga a diferents lligues

El Prat no destaca per tenir esportistes ni clubs d’elit, però l’esport és molt accessible i al seu voltant s’articula un dels teixits associatius més amplis.

L’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’El Prat disposa de més de 7 milions d’euros, recursos que estan per sobre de la resta de municipis. La despesa per habitant que El Prat destina a esports és més del 50% superior a la mitjana dels municipis catalans de més de 20.000 habitants.

Llegir més ...

El reciclatge a examen posa de relleu els interessos empresarials

A Catalunya i a l’Estat Espanyol, les empreses responsables del reciclatge tant de vidre com de plàstic són Ecoembes i Ecovidrio. Quan en un establiment comprem un producte envasat dins del cost final del producte estem pagant un cànon en concepte del transport i el cost de reciclatge de l’envàs que conté el producte. Aquest cànon és aproximadament d’un cèntim per envàs. Aquest cànon només afecta els productes que es consideren envasos, Així doncs un pot de lleixiu paga el cànon mentre que un got que pot estar fet del mateix material no.

Llegir més ...

Seccions

Notícies

Sobre el projecte

Segueix-nos